Božské oko

božské oko

35.000 Kč

Dodá nápad, naplánuje scénář, vyřeší vše potřebné s dodavateli. Využívá svých zkušeností k tomu, aby příprava vašeho večírku šla hladce. Na akci potom dohlíží na to, aby vše běželo podle plánu a vy se bezstarostně bavili.

Ve spolupráci s vámi pomůže zajistit vše podstatné. Náš specialista s vámi proaktivně komunikuje, chce vaše rozhodnutí, vy ho úkolujete a on koná. Jedná se všemi dodavateli za vás, koordinuje přípravy, na večírku se stará o hladký průběh, průběžně hlídá výši útraty, bleskově plní vaše přání. Kompletně řeší finanční toky s dodavateli, vy získáváte přehledné vyúčtování a jednu souhrnnou fakturu. Pro akce nad 150 000 Kč požadujeme 50% zálohu před akcí.

Cena: 20 % z ceny bez DPH všech zajišťovaných služeb mimo stravování a nápojů, minimálně však 35 000 Kč.

Zpět na Sestavit večírek